1067 - 1227 11 06.06.2019    godzina 23.00
Vibrations; La Terre Tremble!!!; Przepych; Far Corner; Rafał Zapała
W programie:1. VIBRATIONS – "Strange Meeting" Homerecords 2019
17. Polskas 7:29
21. Koriedzeli 5:19


2. LA TERRE TREMBLE!!! – "Travail" Collectiff-Everscene 2009
4. The Stupid Piece Of Wood Is My Favorite Vegetable 6:45
5. Puy De Dôme 1:25
6. The Landscape Analphabet 6:08


3. PRZEPYCH – "Regresarabas" Przepych 2019
1. Azbest 3:18
6a. Przyszłość 5:12
6b. Styl 2:49


4. FAR CORNER – "Risk" Cuneiform 2018
2. Fork 3:52
9. Summit 9:26


5. Rafał ZAPAŁA – "Ideogramy" Requiem – Opus Series 2017
3. Nicolette 13:18


Dodatkowo audycja jest do odsłuchania przez jeden tydzień począwszy od 7 czerwca 2019 na
słuchaj audycji.


Extra listen in one week after 7 June 2019 on
listen radio broadcast.