983 - 1143 23 - 25.10.2017    godzina 19.30 - 0.00
Zanzibar; Stick Man; Gato Libre; Aquavoice; Sin Anestesia
W programie:1. ZANZIBAR – "Fiali In Chicago" Homerecords 2016
1. Mutangire Neza 3:44
5. Barrelhouse Stomp 4:14
6. Berta Berta 4:30


2. STICK MAN – "Prog Noir" Stick Man 2016
1. Prog Noir 5:38
7. Leonardo 4:57
9. Embracing The Sun 4:52


3. GATO LIBRE – "Neko" Libra Records 2017
4. Hime 6:14
6. Tora 5:06


4. AQUAVOICE – "Nocturne" Zoharum 2014
5. Sleep Well 4:33
7. Lunapark 2:52
10. Stargate 4:37


5. SIN ANESTESIA – "The Transdimensional Seduction Handbook" Discordian Records 2014
1. Cthulhu Says Relax 6:44
4. The Cryptomnesiac, The Rake, His Wife And Her Lover 4:37


Dodatkowo audycja jest do odsłuchania przez jeden tydzień począwszy od 25 października 2017 na
słuchaj audycji.


Extra listen in one week after 25 October 2017 on
listen radio broadcast.