947 - 1107 13 - 15.02.2017    godzina 19.30 - 0.00
Ieykooto Afrobeat International; No One's Land; Can; King Crimson; Zaboitzeff & Crew; E.Pateur
W programie:1. SAMPLER Funky Amigos 2015
2. IYEKOOTO AFROBEAT INTERNATIONAL – "Olurombi" 7:05
5. NO ONE'S LAND – "Ciganka Sam Mala" 3:29
6. NO ONE'S LAND – "En Mie Huoli" 2:49


2. CAN – "Delay 1968" ArsNova 1999
1. Butterfly 8:20
6. Uphill 6:38


3. KING CRIMSON – "Starless & Bibble Black" The Definitive Edition
1. The Great Deceiver 4:03
2. Lament 4:03
3. We'll Let You Know 3:42


4. ZABOÏTZEFF & CREW – "Miniaturen – Zoydan Suite In 3 Movements" Atonal 2000
1. Schön 1:49
2. Schön 2:02
3. Schön 2:40
4. Schön 1:22
5. Schön 1:32
41. Finale 4:56


5. Émilie PAYEUR – "Deadline" Kohlenstoff 2016
1. Fund And Games 2:19
6. Tea And Turpentine 6:07


Dodatkowo audycja jest do odsłuchania przez jeden tydzień począwszy od 15 lutego 2017 na
słuchaj audycji.


Extra listen in one week after 15 February 2017 on
listen radio broadcast.