943 - 1103 16 - 18.01.2017    godzina 19.30 - 0.00
Orkiestra Św.Mikołaja, Besh O Drom; Groupa, T.Zaboitzeff; Tatvamasi; Krause-Moore-Blegvad
W programie:1. 26. MIKOŁAJKI FOLKOWE 2016 2016
2. ORKIESTRA ŚW. MIKOŁAJA – "Hosadyna" 4:15
7. ORKIESTRA ŚW. MIKOŁAJA – "Maciek" 4:39
5. BESH O DROM – "Túl E Vizen" 3:58


2. GROUPA – "Kind Of Folk Vol.I Sweden" All Ice 2016
1. Eda 3:41
2. Slängpolska 5:01


3. Thierry ZABOÏTZEFF – "India" Atonal 1999
1. India Silks In The Wind 8:49
11. Rage & Domination 5:20


4. TATVAMSI – "Dyliżans Siedmiu" Lizard 2016
1. Chodzę Spać Do Rzeki 12:10


5. Dagmar KRAUSE – Anthony Moore – Peter BLEGVAD – "Camera" Blueprint 2000
14. The Office 3:01
15. I Heard Every Word 0:50
16. Exit Mr. Taft 1:35
24. I Said Freeze 2:14
25. Melusina Asked For Water La Recipe A Remedy 1:19
26. But Taft Is Still At Large 2:59


Dodatkowo audycja jest do odsłuchania przez jeden tydzień począwszy od 18 stycznia 2017 na
słuchaj audycji.


Extra listen in one week after 18 January 2017 on
listen radio broadcast.