753 - 913 27 - 28 - 29.05.13    godzina 19.30 - 20.00 - 0.00
Doors; M. Grechuta; Faust; Doctor Nerve; Inner Vision Laboratory
W programie:1. DOORS – "L.A.Woman" Elektra 1971
7. Hyacinth House 3:09
10. Riders On The Storm 6:09


2. Marek GRECHUTA – "Korowód" Pomaton / EMI
1. Widzieć Więcej 3:38
8. Korowód 9:54


3. FAUST – "10" Rainy Day Records 2012
2. Fresh Air 10:10
3. À L'Ambassade Du Japon 2:24


4. DOCTOR NERVE – "The Gift Of Shame" Punos Music 2012
3. Meta 04 4:18
4. Uses Probe Form 6:00


5. INNER VISION LABORATORY – "Anywhere Out Of This World" Beast Of Prey 2010
3. Memorial 5:32
11. Anywhere Out Of This World 4:50


Dodatkowo audycja jest do odsłuchania przez jeden tydzień począwszy od 29 maja 2013 na
słuchaj audycji.


Extra listen in one week after 29 May 2013 on
listen radio broadcast.