713 - 873 20 - 21 - 22.08.12    godzina 19.30 - 20.00 - 0.00
Naruwan, Dick Acidsoxx, Ty Sycaci, Hawkwind, One ShotW programie:1. NARUWAN – "Taiwan Meets Brazil" Spoot Music 2008
2. Welcome Song 2:39
21. Xia Xia Xia Nyao 1:53
23. Looking Forward Spring Wind 1:30
25. Elder's Drinking Song 2:57


2. DICK ACIDSOXX – "Pack Of Squares" Acidsoxx Musicks 1994
2. The Satiate Boy #1 3:21
3. Captain Jones 4:03
8. Jericho 2:10
12. Matchbox World 1:54
15. God Absolutely 2:25


3. TY SYČAĆI – "SSSS… (Samota – Sláva – Smrt A Spása)" Indies Records 2002
Disc 1:
I. Samota

    4. Ssss 6:38

II. Sláva

    12. Vylité Srdce A Napumpovaní 1:41

    16. Oheň Na Východé / Volá Brno 4:28


4. HAWKWIND – "Doremi Fasol Latido" Liberty 1972
6. Time We Left This World Today 8:41
7. The Watcher 4:065. ONE SHOT – "Live In Tokyo"
Soleil Zeuhl 2011
3. DefMK1 10:58


Dodatkowo audycja jest do odsłuchania przez jeden tydzień począwszy od 22 sierpnia 2012 na
słuchaj audycji.


Extra listen in one week after 22 August 2012 on
listen radio broadcast.