620 - 780 08 / 09 / 10.11.2010    godzina
BRAAGAS, CARTA, AKATEN, MIRIODOR, G.K.MONTGOMERY

W programie:1. BRAAGAS – "Tapas" Indies Scope 2009
2. Csiki, Csiki 3:55
3. Tuli 3:35
6. Hajde Jano 4:27


2. CARTA – "An Index Of Birds" Silber Records 2010
2. Building Bridges 4:59
6. Sidereal 5:123. AKATEN – "Akaten II"
Red Heaven
2. 2:05
4. 2:10
8. 2:23
14. 5:19


4. MIRIODOR – "Avanti!" Cuneiform Records 2009
3. La Roche 9:12
4. Écart-Type 6:355. Gen Ken MONTGOMERY – "Birds + Machines"
Pogus Productions 2010
8. Subliminal Clutter 8:52
12. Shot Me Down 3:45


Dodatkowo audycja jest do odsłuchania przez jeden tydzień począwszy od 10 listopada 2010 roku na
słuchaj audycji.


Extra listen in one week after 10 November 2010 on
listen radio broadcast.