266 (426) 20.01.2004    godzina 22.00
B.DYLAN , FOCUS, CURLEW, Y.TATSUYA, B.MIZERSKI

W programie fragmenty płyt :

Bob DYLAN

- "Highway 61 Revisited" - Columbia 1965

FOUCS

- "III" - Imperial 1972

CURLEW

- "Beautiful Western Saddle" - Cuneiform 1993

Yoshida TATSUYA

- "A Million Years" Magaibutsu 1997

Bogdan MIZERSKI

- "Od-Dech" - Off Records 2003

RETRANSMISJA w czwartek 15.01.2004 roku na

www.oldrockradio.com