486 - 646 15.04.2008    godzina 22.00 / 23.00
VOLGA, TIGER LILLIES, STEVE MACLEAN ENSEMBLE, AMYGDALA, TROUM

W programie:1. ВОЛГА – "Помол" Lumberton Trading Company 2007
1. Жняцы 4:45
7. Сваха 4:23
10. Рубаха 4:26


2. TIGER LILLIES – "Seven Deadly Sins" Misery Guts Music 2008
1. Adam And Steve 2:49
2. Gluttony 4:54
7. Anger 4:02
11. Know What It Means 3:113. STEVE MacLEAN ENSEMBLE – "Radial Circuit"
Mobius Records 1995
2. Hologram #2 5:01
3. Hologram #1 2:58
11. Hologram #8 2:58


4. AMYGDALA – "Complex Combat" Soleil Zeuhl 2008
1. Double Army 12:085. TROUM – "Darvê Sh / Ajin"
Nefryt 2008
1. Darvê Sh 13:16


Dodatkowo audycja jest do odsłuchania przez trzy tygodnie począwszy od 15 kwietnia 2008 roku na
słuchaj audycji.


Extra listen in three weeks after 15 April 2008 on
listen radio broadcast.