253 (413) 21.10.2003    godzina 22.00
ORKIESTRA P.W.ŚW.MIKOŁAJA, STRAWBERRY ALARM CLOCK, A CLASSIC GUIDE TO NO MAN'S LAND, R.WYATT, M.STYCZYŃSKI/A.NACHER

Fragmenty płyt :

ORKIESTRA P.W.ŚW.MIKOŁAJA - "Muzyka Gór" Pomaton 1992

STRAWBERRY ALARM CLOCK - "Strawberries Mean Love" Big Beat 1992

A CLASSIC GUIDE TO NO MAN'S LAND - "Pieces & Songs" No Man's Land 2003 :
Ich Schwitze Nie
Ne Zhdali
Francois Ribac / Eva Schwabe
Peter Cusack & Viv Corringham

Robert WYATT - "Rps" Rykodisc

Marek STYCZYŃSKI / Anna NACHER - "Project C" Ascoban 2003

retransmisja na www.oldrockradio.com - 23.10.2003