453 - 613 28.08.2007    godzina 22.00
M.B.PERSEN, PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE, STEVE LACY - ROSWELL RUDD QUARTET, E.DEMARCZYK, TEN YEARS AFTER

RADIO 100

W programie:1. Mari BOINE PERSEN - "Gula Gula" Real World 1989
2. Vilges Suola 4:15
5. It Sat Duolmma Mu 3:48
7. Oppskrift For Herrefolk 3:54


2. PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE - "Leading Horses" Globus International 1992
1. Samson 5:13
4. Rozvaha Neuškodi Ani Kuřeti 6:09


3. STEVE LACY - ROSWELL RUDD QUARTET - "Early And Late" Cuneiform Records 2007
Disc 1:
4. Blinks 14:21


4. Ewa DEMARCZYK - "Piosenki" Andromeda
7. Wiersze Baczyńskiego 5:18
11. Deszcze 5:13


5. TEN YEARS AFTER - "Ssssh" Chrysalis 1969
4. Good Morning Little Schoolgirl 7:03


Dodatkowo audycja jest do odsłuchania przez trzy tygodnie począwszy od 30 sierpnia 2007 roku na słuchaj audycji.


Extra listen in three weeks after 30 August 2007 on
listen radio broadcast.