385 - 545 09.05.2006    godzina 22.00
ORKIESTRA śW.MIKOłAJA i KAPELA ROMANA KUMłYKA "CZEREMOSZ", RADUZA, THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE, SCROTE, MALACHY PAPERS WITH EARL HARVIN

W programie:


1. ORKIESTRA ŚW.MIKOŁAJA I KAPELA ROMANA KUMŁYKA "CZEREMOSZ" – "Huculskie Muzyki"A.A.Nicolaus 2006
5. Baba 5:27
10. Śpiewanki Miłosne 4:41
14. Kołomyjki Zakarpackie 3:36
2. RADŮZA – "V Hoře"Indies Records 2005
1. Dědek S Cibulí 2:34
5. Blondynka 1:28
9. Una Cartolina 1:09
12. Papierosy 3:00
13. Vojáčel Z Cínové Lodi 2:56
16. Na Sever 2:03
3. THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE – "Hovězí Porážka"Globus International 1992
2. Prasinec 3:54
7. Bleskem Do Hlavy 2:47
9. Papírový Hlavy 6:49
4. SCROTE – "A Night Of Unknown Death Or Life"Bundini Music 2006
2. If Only We Were Blues 1:26
7. Spellness 2:17
8. Re: 3:39
10. SWU Choked 1:45
11. Dolores Dipak 3:38
5. MALACHY PAPERS WITH THE EARL HARVIN – "Malachy Papers With The Earl Harvin"Disc Makers 2005
4. Gimpy Ho 4:54
7. Pagan Residue 9:35

Audycja jest do odsłuchania przez trzy tygodnie począwszy od 11 maja 2006 roku na

włącz radio - oldrockradio


Listen in three weeks after 11 Mai 2006 on


listen radio - oldrockradio