1301 - 1461 - 245 30.11.2023    godzina 23.00
E.M.Seguin/M.Emond, J.Ash/C.Petchantaz, Univers Zero, Poil Ueda, A.Ravenstine
W programie:1. Emily Marie SÉGUIN – Massy EMOND – "G'Zaagiin Maleńki, Je Te Promets Une Forêt" Ambiances Magnétiques 2023
6. Temps Des Moissons 3:31
8. Grands Vent 1:50
12. Słyszysz? 3:16
15. N-Gichinedam 2:31


2. Julien ASH – Christphe PETCHANATZ – "Ciel De Mouches" Attenaution Circus 2023
1. Trovants 4:55
5. Katakartanaq 4:11
7. X Reasons Why 3:33


3. UNIVERS ZERO – "Lueur" Sub Rosa 2023
4. Rolling Eyes 5:37
5. Axe 117 3:32
6. Sfumato (Part 2) 6:10


4. POIL UEDA – "Yoshitsune" Dur Et Doux 2023
4. Omine-San 6:12
5. Yoshino 8:00


5. Allen RAVENSTINE – "Electron Music" Waveshaper Media 2020
1. Far Go 3:39
2. Firefly 4:31
3. Going Upriver 3:37


Dodatkowo audycja jest do odsłuchania przez jeden tydzień począwszy od 1 grudnia 2023 na
słuchaj audycji.


Extra listen in one week after 1 December 2023 on
listen radio broadcast.