1297 - 1457 - 241 02.11.2023    godzina 23.00
M.Bujak, Itoken-Klimperei-F.Pahl, Uz Jsme Doma, Soft Machine, Trapeze
W programie:1. Marian BUJAK z Szydłowca – "Portret Skrzypka / Portrait Of The Fiddler" In Crudo
19. Mazur "Zality, Zality Mego Konia Zjadły…" / Mazur "Wooing, Wooing Ate My Horse…" 1:44
25. Mazur Drogowy / Road Mazur II 3:45
31. Polka "Zydóweczka" / Polka "A Jewish Girl" 2:30
v48. Oberek Ze Snu / Oberek From The Dreams 1:37


2. ITOKEN – KLIMPEREI – Frank PAHL – "IKP" Cuneiform Records 2023
2. Walking Blues 1:45
8. From Here To There 6:07
13. Binary Lambda Calculs 1:13
15. Monofonie 3:43


3. UŽ JSME DOMA – "Kry / Floes" Indies 2018
4. Pád (Falling) 6:34
5. Kry (Floes) 5:50


4. SOFT MACHINE – "Other Doors" Dyad Records 2023
2. Penny Hitch 6:47
13. Back In Season 7:18


5. TRAPEZE – "Level Crossing" Circum Disc 2023
1. A Nap In The Drawer 5:06
2. Driving Lesson 7:05


Dodatkowo audycja jest do odsłuchania przez jeden tydzień począwszy od 3 listopada 2023 na
słuchaj audycji.


Extra listen in one week after 3 November 2023 on
listen radio broadcast.