1197 - 1357 - 141 02.12.2021    godzina 23.00
Dikanda, N.Vysokikh, I.Bittova, C.Goldfarb, J.Nastesjo-J.Lipscomb
W programie:1. DIKANDA – "Muzyka Czterech Stron Wschodu" Dikanda 2000
2. Winko 3:48
8. Hosadyna 2:13
12. Melodia Żydowska ("Łan Tuf Tif Tol") 4:55
17. Świeci Miesiąc 1:45


2. Natalya VYSOKIKH – "Invisible Side" 2017
1. Winter 3:26
2. Spring 3:29
3. Summer 1:08
4. Autumn 3:30


3. Iva BITTOVÁ – "Čikori" Indies Scope 2021
1. Kočka 6:09
6. Zapískej 8:03


4. Claire GOLDFARB – "Little Drops" Homerecords
1. Rouge 6:11
2. Bleu 6:23


5. Johannes NÄSTESJÖ – Jon LIPSCOMB – "Malmömento" Discordian 2021
2. Which Magically 8:09
3. Solves All 3:47


Dodatkowo audycja jest do odsłuchania przez jeden tydzień począwszy od 3 grudnia 2021 na
słuchaj audycji.


Extra listen in one week after 3 December 2021 on
listen radio broadcast.